Data Domain

 Data Domain


מערכות האחסון ומניעת השכפול (
Deduplication) שלData Domainעוזרות להפחית עלויות ולפשט את ההגנה על המידע על ידי ביטול או מיזוג גיבויי קלטות ועל ידי צמצום שטח האחסון הפיזי הנדרש לשמירת ושחזור המידע המגובה. המערכות שלData Domainמשתמשות במניעת שכפול רציפה ומהירה ובשעתוק רשת יעיל כדי לבצע גיבוי ושחזור. פלטפורמת האחסון הניתנת להתאמה הזו משתלבת בקלות בסביבות עבודה קיימות, והיא תומכת במערכת יחידה בכל יישומי הגיבוי והגנזך המובילים. עםData Domainלקוחות יכולים לשמור על תהליך הגיבוי באתר המקומי במשך זמן ממושך יותר בכדי לאפשר שחזורים מהירים יותר, ואת המידע ניתן להעתיק אל מחוץ לאתר בעזרת רשתות קיימות להתאוששות מאסון, תוך שימוש ברוחב פס מזערי.

 

לפרטים נוספים אודות Data Domain

 

 

negishut icon עבור לתוכן העמוד