Avamar

מוצרי הגיבוי והשחזור במשפחת Avamar משתמשים בטכנולוגיית מניעת שכפול (Deduplication) קניינית וגלובלית בכדי לזהות נתונים מיותרים במקור, ולמזער את הנתונים המגובים לפני שהם נשלחים באמצעות רשת מקומית או רחבה. עם Avamar אתם יכולים להשיג רמות צמצום נתונים חדשות ולאפשר גיבוי ושחזור מהירים ומאובטחים עבור תשתית VMware, סניפים ומשרדים מרוחקים ועבור מרכזי נתונים מבוססי רשת מקומית, תוך כדי קיצור הזמן הנדרש לביצוע גיבויים, האטת קצב הגידול של האחסון המשני וכן הקטנת זמן ניצול הרשת. גיבויי מניעת השכפול של Avamar מתפקדים כמו גיבויים מלאים וניתן לשחזרם במהירות בצעד אחד בלבד - מבלי לשחזר גיבוי מלא ואת הגיבויים החלקיים הנובעים ממנו. בנוסף בודקת Avamar את יכולת ההתאוששות של הנתונים ומקודדת נתונים עבור גיבויים אלקטרוניים מאובטחים. Avamar מספקת אפשרויות גמישות לפריסת התקנים וירטואליים ופיזיים במטרה לעמוד בדרישות השימוש וההתאוששות המסוימות שלכם.

 

לפרטים נוספים אודות Avamar

 

   
      
negishut icon עבור לתוכן העמוד