Splunk

 

 

Splunk הינו מוצר תוכנה אשר אוסף, מקטלג, ומנתח נתוני מכונות המופקים על ידי כלל מערכות ה-   IT  , והתשתיות בארגון  – פיזיות, וירטואליות ללא תלות במיקומן ( כולל נתונים מהענן ).

נתוני מכונה אלו הינם הם משאב בעל ערך רב הכולל תיעוד של כל הנתונים הארגוניים כולל פעולות המשתמשים, התנהגות לקוחות, התנהגות מכונות, איומי אבטחה, פעולות מרמה וכיו”ב. מדובר בנתונים דינאמיים בנפחים גבוהים, לרוב בלתי מובנים ומכאן שרוב הארגונים אינם מנצלים את הערך הרב של נתונים אלו.

 

Splunk פותח במטרה להתמודד עם המאסות האדירות של נתוני מכונה. המערכת אוספת, מקטלגת ומנתחת נתוני מכונות היסטוריים ובזמן אמת, ללא צורך ברכישת תוכנות או חיבורים מותאמים במיוחד, דבר המאפשר לארגונים לחקור אירועי אבטחת מידע בזמן קצר ביותר של דקות בודדות, לאתר תקלות ובעיות ביישומים ובכך למזער פגיעות בישורת ובזמינות של תשתיות ומערכות ה-  IT  והעסקים בארגון.

 

Splunk מאפשרת בלבצע חיפוש בנתונים בזמן אמת, דבר המאפשר לגלות בתוך שניות או דקות מגמות, מצבי קיצון וחריגות. באמצעות Splunk  ניתן להגיב לאירועים בזמן אמת כך שערימות המידע שמפיקות כלל מערכות הארגון הופך לנגיש וברור, דבר המאפשר למצא בקלות את “המחט בערימת השחת”.

Splunk מאפשרת להוסיף הקשרים ומשמעויות לנתוני המכונה שהיא אוספת. הוספת זיהוי, שמות, ותיוג שדות ונקודות נתונים מאפשר למשתמשים לנצל ולהשתמש במידע, להתריע ולבצע פעולות באופן אוטומטי כמו שליחת דואר אלקטרוני בתגובה לאירוע שמתרחש בעקבות התראת זמן אמת שהופעלה כתוצאה מניתוח נתונים ON-LINE.

אשף הדוחות של Splunk מאפשר למשתמש לבנות דוחות ותרשימים עתירי ידע בצורה אינטואטיבית. גרפים ולוחות מחוונים אשר נבנים במספר קטן של הקלקות באשף ייעודי מאפשרים להציג את המידע שנאסף ומנותח.

רכישה דרך שותפים עיסקיים מורשים של splunk בלבד.

 

גרסת ניסיון

ניתן להוריד את  Splunk  לתקופת ניסיון של  60  יום, עם אפשרות לקטלג עד 500 MB נתונים ליום.  במהלך תקופת הניסיון ניתן להמיר את הרישוי לרישיון חופשי קבוע או לרכוש את הרישוי הארגוני שמאפשר לאסוף ולנתח את כמות הנתונים הנדרשת לארגון. http://www.splunk.com/

 

לפרטים נוספים

 

מנהלת המוצר: אושר אזרן

osher.azran@arrow.com

054-4466359 

 

negishut icon עבור לתוכן העמוד